P R O P E R T I E S

Amstelhof

bv

Disclaimer

 

Algemeen

De gegevens op de websites van Amstelhof Properties bv zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. Amstelhof Properties bv en De Lairesse Bouwmanagement bv spannen zich in om de informatie op hun websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kan aan de websites geen rechten worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan een van de websites is voor eigen rekening en risico. Amstelhof Properties bv en De Lairesse Bouwmanagement bv sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Amstelhof Properties bv en De Lairesse Bouwmanagement bv behouden zich het recht voor de webpagina's op ieder moment te veranderen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Amstelhof Properties bv en De Lairesse Bouwmanagement bv zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Hyperlinks

Deze website bevat links naar sites die buiten het domein van Amstelhof Properties bv liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Amstelhof Properties bv en De Lairesse Bouwmanagement bv zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

Auteursrecht

Op de inhoud van de website en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Amstelhof Properties bv en/of aan De Lairesse Bouwmanagement bv. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Privacy

Amstelhof Properties bv en De Lairesse Bouwmanagement bv respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in het domein van deze website worden opgegeven worden niet verstrekt aan derden, behoudens wettelijk verplichtingen.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Amstelhof Properties bv - KvK 33208036 - De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A, 1059 BT Amsterdam - Disclaimer