P R O P E R T I E S

Amstelhof

bv

Huren

Bij Amstelhof Properties bv huurt u een woning in de zogenaamde laagbouw of hoogbouw. Klik hier voor de plattegronden van de woningen.

Wanneer u huurt van Amstelhof Properties bv dan heeft u een huurovereenkomst waarin uw rechten en plichten beschreven staan. Daarnaast gelden de  algemene bepalingen opgesteld door de Raad van Onroerende zaken voor huurwoningen, en zijn de wettelijke maatregelen van de (Rijks)overheid van toepassing. Ook schrijft de gemeente Amsterdam beleidsregels voor over de (verhuur van) sociale woningbouw.

 

(Link naar de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken.)

 

 Amstelhof Properties bv verhuurt alleen nog vrije sector woningen.

 

Vrije sector

Voor vrije sector woningen is geen woonvergunning vereist.

Woningen in de vrije sector hebben een netto huurprijs boven de € 752,33

Voor vrije sector woningen geldt bij Amstelhof Properties bv een aantal voorwaarden:

• Uw netto maandinkomen is minimaal  € 2.700,-

• U heeft een vast inkomen uit een dienstverband of een eigen bedrijf

 

Huurverhoging

Meer over huurverhogingen vindt u hier.

 

Huursubsidie

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Meer informatie over huurtoeslag: website van de Belastingdienst.

 

Huurbetaling

De huurbetaling kan op verschillende manieren. Veel huurders maken de huur maandelijks zelf of via een periodieke overschrijving over op rekeningnummer IBAN NL56 INGB 0650648919 t.n.v. Amstelhof Properties bv. Om de huur administratief goed te kunnen verwerken vragen wij u bij het overmaken van de huur uw perceel/debiteurnummer te vermelden. U dient de huur vóór de eerste van de desbetreffende maand aan Amstelhof Properties bv over te maken

Indien u Amstelhof Properties bv heeft gemachtigd om de huur via een automatische incasso te innen, dan wordt de huur de eerste maandag van de maand van uw rekening afgeschreven. Let wel op: de huurder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de huur.

 

Huuropzegging

Hoe u de huur van uw woning kunt opzeggen vindt u hier.

 

Amstelhof Properties bv - KvK 33208036 - De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A, 1059 BT Amsterdam - Disclaimer