P R O P E R T I E S

Amstelhof

bv

Vervanging kozijnen

Voor verbetering van het wooncomfort stelt Amstelhof Properties voor om de huidige stalen kozijnen met enkelglas te vervangen door nieuwe geïsoleerde stalen kozijnen met isolatieglas.

 

Waarom de kozijnen vervangen?

Amstelhof Properties is al lange tijd bezig met het verbeteren van de appartementen (pdf rapport Kuen). In 2016 heeft ieder woongebouw een eigen stookinstallatie gekregen. Inmiddels is er nieuwe dakbedekking met isolatie aangebracht en worden de balkons, de regenafvoer en de balkonhekken gerenoveerd. Verder zijn de keukengeisers vervangen door elektrische boilers.

Het Amstelhof complex is een monument dus zijn bijzondere, soms kostbare, oplossingen nodig om het karakter van de gebouwen te behouden en van de gemeente een vergunning te krijgen.

Een volgende belangrijke verbetering in het wooncomfort is het vervangen van de huidige stalen kozijnen met enkelglas. Die zijn niet-isolerend wat betreft warmte en geluid en geven een koudeval. Het energielabel van de woning gaat, afhankelijk van het woningtype, van G naar D of E.

Om een indruk te geven hoe de kozijnen er straks uitzien staan

hier delen van het gevelaanzicht van de laagbouw (pdf)

en hier delen van het gevelaanzicht van de hoogbouw (pdf).

 

Mechanische ventilatie

Ook wordt er mechanische ventilatie aangebracht  om te zorgen voor een goed binnenklimaat.

Zie informatie-pdf over de mechanische ventilatiebox.

(zie pdf over de plaats van de mechanische ventilatie woningen President Kennedylaan)

(zie pdf mechanische ventilatie Stichtstraat, Veluwelaan, Sallandstraat, Montferlandstraat, Graafschapstraat)

 

Geschiedenis

De vervanging van de kozijnen is een lang gekoesterde wens van veel bewoners. Al sinds 2011 zijn er bewonersbijeenkomsten georganiseerd door Wijksteunpunt Wonen (het huidige !WOON) om energiebesparende maatregelen te bespreken. De bewonerscommissie en Amstelhof Properties hebben afgelopen anderhalf jaar uitgebreid gesproken over het plan om de kozijnen te vervangen, de uitvoering van het plan en de gevolgen voor de huurprijs (zie ook de presentatie van 27 mei 2017).

Amstelhof Properties heeft in overleg met !WOON en de bewonerscommissie een sociaal plan geschreven waarin zoveel mogelijke informatie voor de bewoners is opgenomen. Wij hebben het sociaal plan zo veel mogelijk gebaseerd op de Amsterdamse Kaderafspraken Woningverbetering.

(zie Sociaal Plan in pdf-formaat)

 

Brief met formulier voor wel of niet instemming met het vervangingsplan

Er wordt door Amstelhof Properties een grote investering in het complex gedaan.

In bovengenoemd overleg hebben wij vastgesteld dat in het kader van deze comfortverbetering een redelijke huurverhoging is toegestaan. (zie ook pdf beleidsboek huurverhoging van huurcommissie.nl)

Amstelhof Properties heeft de verhoging bepaald op € 55,00 verhoging van de huidige netto maandhuur. Deze verhoging is aanmerkelijk lager dan wat wettelijk is toegestaan en gaat pas in nadat de nieuwe kozijnen zijn geplaatst.

Om over te gaan tot  uitvoering van het vervangingsplan hebben wij de instemming nodig van minimaal 70% van de huurders (dat is wettelijk zo bepaald). Daarom vragen wij u in een brief om uw instemming voor het vervangen van de kozijnen van uw appartement met de daarbij behorende huurverhoging van € 55,- per maand. U kunt daarvoor het bij de brief bijgevoegde formulier ondertekenen en aan ons terugsturen. Ook wanneer u niet instemt verzoeken wij u om dat middels het formulier kenbaar te maken.

 

Amstelhof Properties bv - KvK 33208036 - De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A, 1059 BT Amsterdam - Disclaimer