P R O P E R T I E S

Amstelhof

bv

Nieuws voor bewoners/huurders van woningen van  Amstelhof Properties bv

 

 

Nieuwe tarieven levering warmte

Naar website van Amstelhof Energie bv

 

Vervanging kozijnen

Inmiddels hebben alle huurders een brief ontvangen over het vervangen van de kozijnen. Voor verbetering van het wooncomfort stelt Amstelhof Properties voor om de huidige stalen kozijnen met enkelglas te vervangen door nieuwe geïsoleerde stalen kozijnen met isolatieglas, de huurders dienen dan wel akkoord te gaan met een huurverhoging van € 55,- per maand. De comfortverbetering is met name de geluids- en warmte-isolatie. Ook komt er mechanische ventilatie om te zorgen voor een goed binnenklimaat. Meer informatie over het voortraject, het sociaal plan en de mechanische ventilatie treft u hier aan.

 

Om over te gaan tot  uitvoering van het vervangingsplan hebben wij de instemming nodig van minimaal 70% van de huurders (dat is wettelijk zo bepaald). Daarom vragen wij u in een brief om uw instemming voor het vervangen van de kozijnen van uw appartement met de daarbij behorende huurverhoging van € 55,- per maand. U kunt daarvoor het bij de brief bijgevoegde formulier ondertekenen en aan ons terugsturen. Ook wanneer u niet instemt verzoeken wij u om dat middels het formulier kenbaar te maken.

 

Meer nieuws

N.B. het laden hiervan kan even duren.

Amstelhof Properties bv - KvK 33208036 - De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A, 1059 BT Amsterdam - Disclaimer